Netværk for

Selskabsledelse

Strategisk ledelse & forretningsudvikling

Ledelsesbegrebet er under udvikling. Det konstante behov for forandring og udvikling, stiller krav til nutidens virksomheder om at være tilpasningsstærke - og dermed krav til nutidens ledere om at kunne lede og træffe beslutninger med større agilitet.

Med et professionelt netværk får du mulighed for at holde dig opdateret på aktuelle emner, temaer og tendenser indenfor organisationsledelse. Gennem sparring, erfaringsudveksling og videndeling med andre ledere på topniveau, kan du udvikle og styrke din viden og dine kompetencer.

Indhold

Netværket er for profiler i eller tæt på topledelsen.

For lederen som ønsker at udvikle forretningen såvel som egne ledelseskompetencer. For lederen der ud over ønsket om at finpudse den gode ledelsesstil, er interesseret i tendenser i nutiden og fremtiden.

Desuden er netværket for ledere der ikke er bange for at blive udfordret på egne eller de klassiske tilgange til strategi, udvikling og ledelse. Og for lederen som er nysgerrig på hvordan andre på samme ledelsesniveau udøver den avancerede ledelsesdisciplin – på tværs af brancher og industrier.

Eksempler på temaer for sparring og erfaringsudveksling:
  • Realisering af strategier
  • Forretningsudvikling og implementering
  • Kultur - forandringer og udvikling
  • Situationsbestemt ledelse
  • Purpose: Motivation og medarbejderengagement
  • Vækststrategi - national og international vækst
  • Præsentation af strategi for bestyrelsen
  • Sygedage foranlediget af psykiske sygdomme og stress

Om netværket

Netværksgruppen tilbyder et fortroligt og uformelt rum med plads til videndeling og erfaringsudveksling og med mulighed for faglig sparring på konkrete temaer og udfordringer der berører medlemmerne i deres hverdag. Det giver dig mulighed for at investere i dig selv og udvikle dine kompetencer indenfor ledelse. Samtidig får du et frirum hvor du kan inspireres af og danne relationer med andre mennesker der forstår hverdagen med ledelse på topniveau.

Dagene er nøje tilrettelagt af Corporate Club. Vi inviterer inspirerende oplægsholdere der deler ud af viden og erfaringer indenfor aktuelle og relevante emner: Stærke topledere deler erfaringer fra egen skyttegrav, mens dygtige ledelseskonsulenter udfordrer perspektiver og normer fra andre synsvinkler. Yderligere vil vi dykke ned i tendenser og konkrete cases der påvirker din dagligdag, og vores professionelle facilitator sørger for at holde fokus på det fagligt relevante.

Corporate Club står for al planlægning samt facilitering, og vi sørger selvfølgelig for fuld forplejning. Alle dagene afsluttes med en treretters middag med vinmenu. Vi skaber en oplevelse hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest mulig udbytte af dagen, og gå herfra med masser af input og nye relationer.

Mødekalender

Møde 1


Torsdag d. 11. november 2021

Møde 2


Tirsdag d. 11. januar 2022

Møde 3


Torsdag d. 21. april 2022

Møde 4


Tirsdag d. 21. juni 2022

Øget forretningsværdi

Afprøv nye idéer

Bliv opdateret på nye værktøjer

Få indblik i nye tendenser

Optimér arbejdsgange og processer

Skab et endnu stærkere beslutnings- grundlag

Skal vi tale sammen?

Få en personlig og uforpligtende samtale med vores rådgiver om dine muligheder i netværket.