Netværk for

Leadership Excellence

Det personlige lederskab - nu og i fremtiden

Ledelsesbegrebet er under udvikling. Det konstante behov for forandring og udvikling stiller krav til nutidens virksomheder om at være omstillingsparate og tilpasningsstærke - og dermed krav til nutidens ledere om at kunne lede og træffe beslutninger med større agilitet og fokusere på formål og bæredygtig ledelse.

Med et professionelt netværk får du mulighed for at holde dig opdateret på aktuelle emner, temaer og tendenser indenfor organisationsledelse. Gennem sparring, erfaringsudveksling og videndeling med andre ledere, kan du udvikle og styrke din viden og dine kompetencer samt ruste virksomheden til fremtidens medarbejdere.

Indhold

I netværket fokuseres på moderne ledelsesteknikker og udvikling af ledelseskompetencer.

Netværket er for ambitiøse ledere med personaleansvar. For lederen som ønsker at udvikle egne ledelseskompetencer og derved styrke forretningen. For lederen der interesserer sig for tendenser i nutiden og fremtiden og søger nye værktøjer, viden og inspiration.

Netværket er for ledere der ikke er bange for at blive udfordret på egne eller de klassiske tilgange til udvikling og ledelse. Og for lederen som er nysgerrig på hvordan andre på samme ledelsesniveau, udøver den avancerede ledelsesdisciplin – på tværs af brancher og industrier.

Få et indtryk af netværket i denne video

Eksempler på temaer for sparring og erfaringsudveksling:
 • Talentudvikling og medarbejderfastholdelse
 • Situationsbestemt ledelse
 • Skabelse af en digital forretning
 • Distanceledelse
 • Motivationsværktøjer
 • Organisatorisk kompleksitet
 • Feedback og læringskultur
 • Forandringsledelse og forandringsprocesser

Om netværket

Netværksgruppen tilbyder et fortroligt og uformelt rum med plads til videndeling og erfaringsudveksling og med mulighed for faglig sparring på konkrete temaer og udfordringer der berører medlemmerne i deres hverdag. Det giver dig mulighed for at investere i dig selv og udvikle dine kompetencer indenfor ledelse. Samtidig får du et frirum hvor du kan inspireres af og danne relationer med andre mennesker der forstår hverdagen med personaleledelse og -ansvar.

Dagene er nøje tilrettelagt af Corporate Club. Vi inviterer inspirerende oplægsholdere der deler ud af viden og erfaringer indenfor aktuelle og relevante emner: Stærke ledere deler erfaringer fra egen skyttegrav, mens dygtige ledelseskonsulenter udfordrer perspektiver og normer fra andre synsvinkler. Yderligere vil vi dykke ned i tendenser og konkrete cases der påvirker din dagligdag, og vores professionelle facilitator sørger for at holde fokus på det fagligt relevante.

Corporate Club står for al planlægning samt facilitering, og vi sørger selvfølgelig for fuld forplejning. Alle dagene afsluttes med en treretters middag med vinmenu. Vi skaber en oplevelse hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest mulig udbytte af dagen, og gå herfra med masser af input og nye relationer.

Mødekalender

Møde 1


Torsdag 9. februar 2023

Møde 2


Tirsdag 25. april 2023

Møde 3


Torsdag 13. juni 2023

Møde 4


Torsdag 14. september

Øget forretningsværdi

Afprøv nye idéer

Bliv opdateret på nye værktøjer

Få indblik i nye tendenser

Optimér arbejdsgange og processer

Skab et endnu stærkere beslutnings- grundlag

  Skal vi tale sammen?

  Få en personlig og uforpligtende samtale med vores rådgiver om dine muligheder i netværket.