Netværk for

Facility Management

Drift, optimering, udvikling & ledelse

Facility Management er ikke længere blot en supportfunktion, men i stigende grad afgørende for virksomheders udvikling og strategiske fremtidsplanlægning. Ud over at sikre optimering og drift, kan Facility Management bidrage til kulturforandringer, trivsel og arbejdsglæde.

Med et professionelt netværk får du muligheden for at holde dig opdateret inden for dit fagområde og for at blive inspireret og inspirere på tværs af brancher. Gennem personlig sparring og videndeling med andre ligesindede ledere, kan du styrke dine kompetencer i forhold til den daglige drift og din lederrolle.

Indhold

Netværkets fokus er på fremtidens Facility Management og hvordan funktionen kan være en driver for forretningens vækst.

Netværket er for ledere inden for Facility og Space Management. For ambitiøse ledere som ser sammenhænge, muligheder og potentiale - både i mennesker og i virksomheder. For ledere der ønsker at styrke egne kompetencer inden for ledelse og at være opdaterede på de nyeste trends og tendenser inden for Facility Management.

For den kvalitetsbevidste leder som ønsker at bidrage til at optimere virksomhedens drift og influere beslutningstagere ved at sætte FM på dagsordenen som driver for vækst og ikke blot som omkostningsbesparende funktion.

    Eksempler på temaer for sparring og erfaringsudveksling:
  • Covid-19: Hjemmearbejdspladser og new normal
  • Insourcing vs. outsourcing
  • Kulturforandringer: En FM opgave?
  • Leverandøraftaler og -kontrakter
  • Funktionskontrakter: Input vs. output
  • Energibesparelser og -optimeringer
  • FM tæt på ledelsesgangen: Påvirkning af beslutninger
  • Digitalisering og data

Om netværket

Netværksgruppen tilbyder et fortroligt og uformelt rum med plads til videndeling og erfaringsudveksling og med mulighed for faglig sparring på konkrete temaer og udfordringer der berører medlemmerne i deres hverdag. Det giver dig mulighed for at investere i dig selv og udvikle dine kompetencer indenfor ledelse. Samtidig får du et frirum hvor du kan inspireres af og danne relationer med andre ledere inden for Facility Management.

Dagene er nøje tilrettelagt af Corporate Club. Vi inviterer inspirerende oplægsholdere der deler ud af viden og erfaringer indenfor aktuelle og relevante emner: Stærke ledere deler erfaringer fra egen skyttegrav, mens dygtige ledelseskonsulenter udfordrer perspektiver og normer fra andre synsvinkler. Yderligere vil vi dykke ned i tendenser og konkrete cases der påvirker din dagligdag, og vores professionelle facilitator sørger for at holde fokus på det fagligt relevante.

Corporate Club står for al planlægning samt facilitering, og vi sørger selvfølgelig for fuld forplejning. Alle dagene afsluttes med en treretters middag med vinmenu. Vi skaber en oplevelse hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest mulig udbytte af dagen, og gå herfra med masser af input og nye relationer.

Mødekalender

Møde 1


Torsdag d. 22. april 2021

Møde 2


Torsdag d. 03. juni 2021

Møde 3


Tirsdag d. 21. september 2021

Møde 4


Tirsdag d. 30. november 2021

Øget forretningsværdi

Afprøv nye idéer

Bliv opdateret på nye værktøjer

Få indblik i nye tendenser

Optimér arbejdsgange og processer

Skab et endnu stærkere beslutnings- grundlag

Skal vi tale sammen?

Få en personlig og uforpligtende samtale med vores rådgiver om dine muligheder i netværket.