Netværk for

Ledere i Innovation

Fremtid, udvikling og ledelse

Innovation er en forudsætning for langsigtet værdiskabelse i en foranderlig verden og for virksomheders overlevelse i en global virkelighed.

Med et professionelt netværk får du muligheden for at holde dig opdateret inden for dit fagområde samt blive inspireret og inspirere på tværs af brancher. Gennem personlig sparring og videndeling med andre ligesindede ledere, kan du styrke dine kompetencer i den udviklende lederrolle.

Indhold

Netværket fokuserer på ledelse, innovation og ledelse i en innovationskultur - hvordan ser fremtidens ledelse ud? Hvordan fordrer man som leder en innovationskultur hvor risici, at fejle og lære af fejlene og positiv feedback er essentielle for udviklingen?

Netværket er for ledere indenfor innovation og udvikling. For entusiaster der ser sammenhænge, muligheder og potentiale - både i mennesker og i virksomheder. For ledere der udover at skabe, udvikle, ændre og forbedre, har interesse for at øge egne kompetencer indenfor ledelse.

For den innovative leder som skaber indsigt ved konstruktivt at udfordre og dele viden og perspektiver, der bidrager til vækst og influerer forretningens værdiskabelse gennem ideer, nytænkning, transformation, forandring - gennem nysgerrighed og ambitiøsitet.

Få et indtryk af netværket i denne video

Eksempler på emner, der kan drøftes på møderne:
  • Fremtidens arbejdsplads, fremtidens ledelse
  • Styring af innovationsprocesser
  • Når vejen til at lykkes er fuld af udfordringer
  • Læringskultur og feedback i innovation
  • Virkelighedens udviklingsrejse – hvordan passion, fejl og udfordringer fører til innovation

Om netværket

Netværksgruppen tilbyder et fortroligt og uformelt rum med plads til videndeling og erfaringsudveksling og med mulighed for faglig sparring på konkrete temaer og udfordringer der berører medlemmerne i deres hverdag. Det giver dig mulighed for at investere i dig selv og udvikle dine kompetencer indenfor ledelse. Samtidig får du et frirum hvor du kan inspireres af og danne relationer med andre ledere fra forskellige brancher og industrier med vidt forskellige baggrunde og tilgange der samles om samme faglige disciplin.

Dagene er nøje tilrettelagt af Corporate Club med inspirerende oplægsholdere der deler ud af viden og erfaringer indenfor aktuelle og relevante emner. Vi dykker ned i tendenser og konkrete cases der påvirker din dagligdag, og vores professionelle facilitator sørger for at holde fokus på det fagligt relevante.

Corporate Club står for al planlægning samt facilitering, og vi sørger selvfølgelig for fuld forplejning. Alle dagene afsluttes med en treretters middag med vinmenu. Vi skaber en oplevelse hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest mulig udbytte af dagen, og gå herfra med masser af input og nye relationer.

Vi skaber en oplevelse hvor du udelukkende skal koncentrere dig om at få mest mulig udbytte af dagen, og gå herfra med masser af input og nye relationer.

Mødekalender

Møde 1


Torsdag d. 1. september 2022

Møde 2


Tirsdag d. 15. november 2022

Møde 3


Tirsdag d. 17. januar 2023

Møde 4


Torsdag d. 2. marts 2023

Øget forretningsværdi

Afprøv nye idéer

Bliv opdateret på nye værktøjer

Få indblik i nye tendenser

Optimér arbejdsgange og processer

Skab et endnu stærkere beslutnings- grundlag

    Skal vi tale sammen?

    Få en personlig og uforpligtende samtale med vores rådgiver om dine muligheder i netværket.