Corporate Club

Karrierevækst og forretningsværdi
i fremtidsorienteret netværk

Kvalitetsnetværk for direktører, ledere og nøglemedarbejdere

Der kommer konstant nye og smartere måder at gøre tingene på inden for dit felt – og det går stærkt. Derfor får det større betydning, at indsamle viden og ny inspiration uden for virksomhedens fire vægge.

Formålet i Corporate Club er at skabe øget forretningsværdi gennem relevante relationer og videndeling.

Corporate Club er en del af JUC Group, som hvert år afholder arrangementer for mere end 10.000 deltagere, fordelt på +200 forskellige faglige kurser, +115 professionelle netværk samt +20 konferencer i Skandinavien og Tyskland.

Corporate Club sætter scenen for værdiskabende sparring og udfordrer netværksudbydere på den kvalitet, som leveres.

Værdi

Det handler ikke længere om, hvilke virksomheder der bliver nødt til at forandre sig, men om hvornår og hvordan. Corporate Club klæder deltagerne på til fremtiden.

Konceptet

Corporate Clubs Netværkskoncept opfattes som en stærk udviklingsplatform, som kombinerer personlig, faglig og forretningsmæssig udvikling.

Sparring

Det går stærkt i din hverdag og tid kan være en knapfaktor. Derfor er effektiv sparring et centralt element i netværket. Der lægges vægt på værdiskabende sparring for derigennem at skabe et større udsyn og dybere indsigt til at løse morgendagens udfordringer.

Udvikling

Barren sættes højt. Målet er at deltagerne gennemgår en udvikling i netværket og bliver opdateret igennem viden om nye metoder og adgang til høj faglig kompetence og ekspertise. Netværket er et ambitiøst læringsforum, hvor der reflekteres over egen praksis og modtages kvalificerede indspark.

Inspiration

Nye forretningsmodeller skyder op som paddehatte, og verden bevæger sig med en hast, vi ikke før har set. Netværket er derfor skræddersyet til at give deltageren ny inspiration. Hensigten er at komme på forkant med nye trends igennem netværkets viden, kompetencer og erfaringer.

Corporate
Keynote Speakers

Det har højeste prioritet at deltagerne får ny inspiration på hvert enkelt møde. Derfor indledes netværksmøderne altid med en udvalgt Corporate Keynote Speaker, som deler viden og skaber debat om nye trends.

Medlemskab

Tillid skaber fundamentet. Deltagere forventes at behandle den viden, der deles i netværket, fortroligt. Det er et succeskriterie, at netværket investerer kompetencer og tid i hinanden.

Netværksmøder

Møderne opbygges af en hensigtsmæssig kombination af sparring i breakout-grupper, oplæg fra udvalgte Corporate Key Note Speakers, netværksaktiviteter og faglige workshops. Møderne tager udgangspunkt i en inspirerende og velplanlagt mødeagenda.

Indtræde i netværket

Ved indtrædelse laves en fælles forventningsafstemning. Kernen i et godt netværk er, at deltageren parres med de rigtige. Nye medlemmer optages 1 gang om året, hvilket styrker kvaliteten i netværket. Derved undgås, at der kontinuerligt skal introduceres nye deltagere.

Det praktiske

De fire årlige møder faciliteres i eksklusive rammer på Axelborg i hjertet af København. Medlemskab indeholder engageret mødeledelse, fuld forplejning, materialer samt oplæg fra Corporate Keynote Speakers. Møderne afsluttes med netværksmiddag og vin.

  • Alle giver noget af dem selv, og gruppen er mit lille fortrolige forum, hvor jeg kan afprøve idéer og få kvalificeret rådgivning
    Andreas, DHL A/S
  • Det er vigtigt for mig at prioritere møderne. Jeg kommer altid hjem med inspiration, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde.
    Ronnie, Noridane Foods A/S
  • Vi lærer af hinandens erfaringer, og vi deler både succeser og uheldige erfaringer. Der er meget viden og inspiration at hente hos mine netværkskollegaer
    Claus, Nordea A/S

Kontakt

Hold dig ikke tilbage. Skriv eller ring til os og hør nærmere om, hvordan vi kan skabe værdi for dig og din organisation.
CHASTINE HENNEBJERRE
CHASTINE HENNEBJERRE
Network Executive, Corporate Club